Skip to content

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

1.1. Ez a dokumentum tájékoztat a fizikai személyek személyes adatainak feldolgozása során történő védelemről és az ilyen adatok szabad mozgásáról (“GDPR”) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeleteknek megfelelően, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről (a továbbiakban: “az adatvédelmi törvény”).

1.2. Itt megtalál minden releváns információt, amely a felhasználók (“Felhasználók”) személyes adatainak felhasználására vonatkozik, függetlenül attól, hogy online vagy személyesen lép velünk kapcsolatba.

1.3. Vállaljuk, hogy az adatkezelési eljárás során átláthatóan járunk el és tájékoztatjuk arról, hogy mit teszünk a személyes adataival.

2.1. Ha kapcsolatba lép weboldalunkkal vagy személyesen adja meg adatait a Promo Service Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1117 Budapest, Budafoki út 70,; cégjegyzékszám: 13-09-192369; adószám: 26283690-2-43) (“Adatkezelő”) az adatainak kezelőjeként fog eljárni.

 2.2. Adatkezelőként felelősek vagyunk a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait a GDPR-nek megfelelően dolgozzuk fel.

3. MI A SZEMÉLYES ADAT ÉS HOGYAN GYŰJTJÜK BE?

3.1. Személyes adat bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosítószám, lakhely adatok, online azonosító vagy egy, vagy több az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

3.2. Személyes adatait akkor gyűjtjük be, amikor regisztrál weboldalunkra, megadja az elérhetőségét, ha feliratkozik hírlevelünkre, amikor online vagy személyesen vásárol vagy csak keresgél a weboldalunkon.

3.3. A rendelés leadása során, bizonyos személyes adatok megadását kötelezőnek jelöljük, ezen adatok hiányában nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatást. Kérjük, vegye figyelembe, ha úgy dönt, hogy nem bocsátja rendelkezésünkre ezeket az adatokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja befejezni a vásárlást.

4. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

4.1. Az Ön adataink feldolgozásának céljától függően különböző típusú személyes adatokat gyűjtünk és használunk fel. Az általunk gyűjtött személyes adatok a következő kategóriák egyikébe tartoznak:
(i) személyazonosságára vonatkozó személyes adatok (pl. neve, nyelv, kapcsolattartók stb.);
(ii) a tranzakcióval kapcsolatos személyes adatok (pl. fizetések, kártya, információk vásárlásokra, megrendelésekre, visszaküldésekre vonatkozóan stb.);
(iii) a kapcsolatodra, a földrajzi helymeghatározásra és/ vagy a böngészési adatokra vonatkozó személyes adatok (pl. IP- címed, tartozkodási hely stb.);
(iv) kereskedelmi információk Önről (pl. ha feliratkozott hírlevelünkre),
(v) információk az ön ízléséről és prefenciáiról a webhelyünkön tett böngészési előzmények alapján.

4.2. Személyes adatait az alábbi első oszlopban feltüntetett célokra gyűjtsük és használjuk fel:

CÉL

1. A regisztráció kezelése

ADAT TÍPUS

Személyazonosságra vonatkozó személyes adat:
• név;
• lakcím;
• e-mail;
• telefonszám;
• számlázási cím.

2. A weboldalon keresztül kötött adásvételi szerződés teljesítése érdekében

Személyazonosságára vonatkozó személyes adatok:
• név;
• email;
• lakcím/ számlázási cím.

Tranzakcióval kapcsolatos személyes adatok:
• fizetések;
• hitel- / betéti kártya adatai;
• információk a vásárlásairól;
• információk a visszaküldéseiről;
• rendelés részletei.

Földrajzi helymeghatározásra és a böngészési adatokra vonatkozó személyes adatok:
• IP- cím;
• földrajzi helymeghatározás.

3. Kapcsolatfelvétel, abban az esetben, ha kérdés merül fel a megrendelésével, a megrendelt termékekkel, a szállítással vagy a visszaküldéssel kapcsolatban.

Személyazonsságára vonatkozó személyes adatok:
• név;
• email;
• telefonszám;
• lakcím/ számlázási cím.

Tranzakcióval kapcsolatos személyes adatok:
• fizetések;
• hitel- / betéti kártya adatai;
• információk a vásárlásairól;
• információk a visszaküldéseiről;
• rendelés részletei.

4. Hírlevelek, érdeklődésének és igényeinek megfelelő ajánlatok és egyéb marketing anyagok küldése

Személyazonosságra vonatkozó személyes adatok:
• név;
• email;

A hírlevélről bármikor leiratkozhat emailben vagy, ha rákattint a hírlevelünk alján látható “leiratkozás” gombra.

5. A weboldalunk használhatóságának és minőségének elemzése

Adatok böngészése

5. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGALAPJA

A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”

 

Személyes adatait a személyes hozzájárulás jogalapja szerint, az Ön beleegyezésével kezeljük azáltal, hogy elfogadja az adatvédelmi irányelveinket a regisztráció vagy vásárlás során az alábbi célokkal:

  • A regisztráció kezelése
  • A weboldalon keresztül kötött adásvételi szerződés teljesítése érdekében
  • Kapcsolatfelvétel, abban az esetben, ha kérdés merül fel a megrendelésével, a megrendelt termékekkel, a szállítással vagy a visszaküldéssel kapcsolatban.
  • Hírlevelek, érdeklődésének és igényeinek megfelelő ajánlatok és egyéb marketing anyagok küldése
  • A weboldalunk használhatóságának és minőségének elemzése

6. ADATTÁROLÁS

Személyes adatait a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig vagy a vonatkozó előírások által meghatározott ideig kezeljük. Következésképpen az adatok tárolásának ideje attól függ, hogy milyen célokból dolgozzuk fel az adatokat (és részben az adatkezelés jogalapján), amint azt az alábbi táblázat összefoglalja:

CÉL

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK IDEJE

1. A regisztráció kezelése

A fiók törléséig, melyet a regisztráló kérvényezhet emailben.

2. A weboldalon keresztül kötött adásvételi szerződés teljesítése érdekében

Az adatait az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges ideig dolgozzuk fel, ideértve a lehetséges visszatérítéseket, panaszidőszakot, vagy mindaddig, amíg a kérdéses termék megvásárlásával kapcsolatos igények fennállnak.

Ha ebből a célból dolgozzuk fel az Ön adatait a beleegyezésével (Pl. Hitel- / bankkártyájának adatai), akkor az Ön adatait a hozzájárulásának visszavonásáig vagy a fiókjának törléséig dolgozzuk fel.

3. Kapcsolatfelvétel, abban az esetben, ha kérdés merül fel a megrendelésével, a megrendelt termékekkel, a szállítással vagy a visszaküldéssel kapcsolatban.

Adatait a kérelem teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig dolgozzuk fel.

4. Hírlevelek, érdeklődésének és igényeinek megfelelő ajánlatok és egyéb marketing anyagok küldése

Adatait a leiratkozásig vagy visszavonásig dolgozzuk fel.

5. A weboldalunk használhatóságának és minőségének elemzése

Adatait alkalmanként feldolgozzuk arra az időtartamra, amely alatt egy adott minőségi műveletet vagy felmérést folytatunk.

A személyes adatokat megfelelően tároljuk és védjük a hatályos jogszabályoknak megfelelően, amikor lejár az egyes lehetséges cselekvések határideje, töröljük személyes adatait.

7. A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Szolgáltatásaink biztosítása érdekében, igénybe vehetjük külső szolgáltatók szolgáltatásait, akik adatfeldolgozóként működhetnek a személyes adataival kapcsolatban.
A külső szolgáltatók – akik támogatást nyújtanak a kínált szolgáltatásokban – a következők:
(i) Logisztikai és szállítási partnerek, szolgáltatók;
(ii) Fizetési szolgáltatók és más pénzügyi intézmények;
(iii) Email szolgáltató platform annak érdekében, hogy megkönnyítse a vásárlást követően a kommunikációt, valamint marketing anyagok és promóciós tevékenységek elküldését;
(iv) Technológiai szolgáltatók;
(v) Más külső szolgáltatók, akiket az adatkezeléshez bevonunk.
Adatfeldolgozóink a személyes adatokat a vállalatunk és az adatfeldolgozó között létrejött adatkezelési megállapodásnak megfelelően dolgozzák fel, mindaddig, amíg a vonatkozó adattárolási törvények alapján meg kell őrizniük az adatait. Az adatfeldolgozó nem vehet igénybe másik adatfeldolgozót előzetes külön vagy általános írásbeli engedélyünk nélkül.

8. JOGOK

Vállaljuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, az adatkezelés során segítjük jogainak gyakorlásában. Ha adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, élni kíván jogaival vagy panaszt nyújt be, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a hello@bibor.hu címen.

Az alkalmazandó szabályozásnak megfelelően, függetlenül az adatkezelés céljától vagy jogalapjától, a következő adatkezeléssel kapcsolatos jogokkal rendelkezik:
1. Az információkhoz való jog
Joga van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkhoz, ezért jogosult információkat kérni tőlünk arról, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait, és milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban.
2. Hozzáférési jog
Bármikor kérhet minket, hogy hozzáférést biztosítsunk az Önről elérhető adatokhoz.
3. Helyesbítéshez való jog
Jogosult kérni minket, hogy késedelem nélkül javítsuk a rendelkezésre álló pontatlan személyes adatait, továbbá figyelembe véve a feldolgozás céljait, jogában áll hiányos személyes adatait kitölteni, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy felhasználóként felelős a valós és a helyes személyes adatainak megadásáért.
4. Törléshez való jog (“elfelejtéshez való jog”)
Kérheti személyes adatainak törlését.

Joga van igényt benyújtani az Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055; email: ugyfélszolgalat@naih.hu; website: http://naih.hu/), a felelős adatvédelmi szabályózó hatóság.

9. COOKIE-K

Rendszerünk automatikusan rögzítheti a látogatók számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldalunk számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Promo Service Kft.-t, mint a honlap üzemeltetőjét segítik a honlap optimalizálásában. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

  • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a látogatónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
  • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a látogatók elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a honlapon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Promo Service Kft. felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
A Promo Service Kft a cookie-kat felhasználja arra, hogy a látogatók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A látogatóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

Verified by MonsterInsights